Historiek van de fortvissers Borsbeek

Midden de jaren zeventig nadat de laatst gekazerneerde vertrokken waren op Fort III werd dit fort even later eigendom van de Gemeenten Borsbeek en Mortsel.
Er bleef voor Borsbeek een gedeelte van het Fort waar heel veel renovatiewerk moest gebeuren.
In dit gedeelte waren ook nog twee stukken van de fortgracht overgebleven.
Reeds heel snel was er belangstelling van een randgemeente om dit water te pachten.
Wijlen Schepen Henderickx Louis liet dit echter niet gebeuren en nam zelf het initiatief om met een groepje samen getrommelde vrijwilligers aan de slag te gaan.

De dode en volledig dichtgegroeide fortgracht was nog nauwelijks zichtbaar, het water gaf geen enkel teken van leven, de bodem had een sliblaag van meer dan 1 meter.
Met man en macht is men dan aan het werk gegaan, kappen en snoeien aan bomen en struiken, en een berg van allerhande vreemde voorwerpen werden verwijderd.
Om het water terug leefbaar te maken werden tonnen kalk op de bodem gegooid.
Dit bleek na enige tijd toch goed resultaat te geven en de eerste afspraak voor een visuitzetting werd gemaakt.
Met deze plannen in het vooruitzicht kwam dan ook het eerste bestuur gevormd door de vrijwilligers die dit prachtige werk hadden verwezenlijkt.
De eerste voorzitter van de stichtende club was de heer Smeyers Jules en de secretaris de heer De Ceuster Marcel.

De Fortvissers Borsbeek , een feitelijke vereniging was geboren, we zeggen 1979-1980.
De eerste visuitzetting was een partij mooie voorns van 18 tot 25 cm, voor die tijd een echte sportvis.
Na een jaartje recreatievissen, waarbij ieder zijn vaste stek had(en zelf gemaakt),
kwam de gedachte om toch ook maar eens aan de wedstrijdvisserij te beginnen,
en zo werd een agenda opgesteld voor 8 wedstrijden op een jaar, ongeveer één keer per maand dit vanaf  maart tot oktober.

Toen kwam de toelating om een Chalet te plaatsen naast de visvijver om zo een clublokaal te hebben voor de inschrijvingen,
wat voordien gebeurde op verplaatsing in andere lokalen van reeds gevestigde clubs.
Op die manier kregen we dan een eigen middel van bestaan, want onderhoud en kosten moesten vergoed worden.
De trend was gezet en in de jaren die volgden werd steeds meer uitgebreid een gevolg gegeven aan de vraag van de meer geëvolueerde wedstrijdvisserij, uitzetting van brasem en karper met grotere visbestanden, aangepaste genummerde visbruggen enz.

Ons clublokaal was intussen een gedeelte van een gemeentelijk hangar geworden vlak naast onze vijver, waar ook weer heel hard aan gewerkt werd, volledig ingericht aan de noden van het reeds flink aangegroeide ledenaantal, dit was in 1992-1993.
En zo zijn we dan meer dan 25 jaar verder, de wedstrijdvisserij is populair de clubs resen met de tijd als paddestoelen uit de grond, het aanbod is groot, wie wil kan overal en alle dagen van de week gaan hengelen.
Dit resulteert uiteraard dat de deelname meer verspreid is en ons een gevoel geeft van een geleidelijke teruggang.
De Fortvissers Borsbeek, kortweg FVB vzw, blijven nieuwe leden aantrekken, gaan op zoek naar jeugdige leden, en geloven in de toekomst.
Iedereen is bij ons welkom, visser, supporter, wandelaar of toevallige passant, onze kantine is open op de wedstrijddagen en op dinsdagavond, wij verwelkomen u met plezier.

Het Bestuur